Müzik ve Orff

Daha anne karnındayken işitme becerisini kazanan çocuğun,yaşamında müziğin zeka gelişimindeki büyük rolü önemlidir.Müzik, çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyen etkili ve önemli araçlardan biridir. Erken çocukluk dönemlerinde dili kullanmaya başlayan çocuk, müzik yoluyla nefesini denetim altına almayı, nefes ve ses ilişkisini kurmayı öğrenir. Söylediği çocuk şarkılarıyla kelime dağarcığını geliştirir, akıcı konuşma becerisi edinir, sözcüklerin tartımını ve vurgusunu öğrenir. Kendini ifade etme becerisi gelişir, bireysel özelliklerini keşfeder, grupta var olma bilincine vararak duygusal ve sosyal anlamda gelişir. Müzik etkinliklerinde çalgı çalmak, devinimlerde bulunmak duyu organlarını, büyük ve küçük kaslarını dolayısıyla bedeninin gelişimini etkiler.
       
 • Dil gelişimi ve konuşmada akıcılık kazandırmak için şarkı söyleme,
 • Ritim duygusu kazandırmak ve ritim duygusunu geliştirmek için çeşitli ritim çalışmaları, 
 • Dinleme becerisini geliştirmek için bestecileri tanıma, enstrüman ailelerini tanıma,ses dinleme ve ayırt etme
 • Müzik bilgisi kazanmaları için müzik işaretlerini tanıma, 
 • Birlikte ve solo müzik yapabilme becerilerinin gelişmesi için koro çalışmaları, 
 • Kendini ifade etme becerisinin gelişimi, kendi bedenini tanıma ve fark etmeye yönelik orff çalışmaları ve drama çalışmaları,
 • Küçük kas gelişimine ve yaratıcılığı arttırmaya yönelik masa başı çalışmaları yapılmaktadır.
 
Okulumuzda, Orff etkinliği, çocukların ritim duygularını geliştirmek amacıyla kendilerini ifade etmelerini sağlayarak sosyal uyum kazanmalarına yardımcı olmak üzere yapılan bir etkinliktir. Orff Öğretisinde ritim duygularını temel alan bir program uygulanır. Orff Öğretisi, dil-müzik-dans ve ritmin bir arada kullanıldığı bir eğitim yöntemidir. Orff eğitimi; konuşma, şarkı söyleme, ses oluşturma, hareket, dans ve vurmalı çalgıların kullanılmasıyla uygulanır. Bütün duyuların açık tutulduğu çok kanallı bir öğrenme yoludur. 
 
Ayrıca sene içinde yapılan müzik kulağı ölçüm testi sonucunda yetenekli bulunan öğrencilerimiz  piyano eğitimine başlamak için yönlendirilir.
 

Piyano Eğitimi

Piyano çalmak hem sağ hem sol ele aynı anda farklı komutlar vermeyi gerektirdiği için çocuğun zeka gelişiminde %50 oranında daha fazla bir gelişme sağladığı araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.
Piyano çalmak çocuğun, matematik ve geometri konularında gelişmesini sağlamanın yanı sıra, problemlere daha geniş açılardan yaklaşarak daha çabuk çözümler üretebilmesini sağlayan, problem çözme becerisini geliştirir.
Piyano çalan çocuğun mantıksal düşünme becerisi ve yaratıcılığı gelişir.
 

İdeal’de Hafta İçi ve Hafta Sonu Piyano Eğitimi

Piyano eğitimi almak isteyen öğrencilerimize yapılan kulak ölçüm testi sonucunda öğrencinin de hazır oluşluk durumuna bağlı olarak hafta sonu velinin ve öğretmenin ortak belirleyeceği uygun bir saatte öğrenci eğitim almaya başlar. Dersler haftada bir gün, öğrencinin yaşına bağlı olarak 4-5 yaş seviyesinde 40 dk, 6 yaş ve üstünde ise 50 dk olarak yapılır.
 

Drama

Öğrencilerin duygularını fark edebilmeleri ve uygun şekilde ifade edebilmelerini amaçlayan çalışmalarda, rol paylaşımı ile canlandırmalar ve hayal güçlerini geliştirmeye yönelik, etkin olarak katıldıkları dramatizasyon çalışmaları yapılmaktadır. 
 

Yaratıcı Drama Nedir?

En genel tanımıyla Yaratıcı drama her hangi bir olayı,bir" grupla" ve grubun "yaşantılarından" yola çıkarak "rol oynama" ve "doğaçlama " tekniklerinden faydalanarak "oyunsu süreçler" içerisinde "canlandırmalar" yapmaktır. (Ö.Adıgüzel)
 
Yaratıcı Drama Alternatif bir eğitim modeli olup, kişinin öğrenme süreçlerinde pasif (dinleyen) değil,aktif ,yapan,eyleyen,yaşayan kişi durumuna getirir.yaratıcı dramanın temel amaçları arasında,
 
 • iletişim
 • empati
 • sosyalleşme
 • kendini tanıma
 • hayal gücü
 • dinleme
 • analiz yapma
 • gözlem yapma ve sorunlar karşısında yeni çözümler üretme olarak gösterilebilir.
 
Okul öncesi dönemden,üniversitelere,iş dünyasından sosyal hizmetlere bir çok alanda teknik ve yöntem olarak kullanılan yaratıcı drama için kısaca şu söylenebilir.İnsanın insanla iletişimde olduğu her şey ,yaratıcı dramanın alanıdır.
 

Yaratıcı Drama ne değildir?

 • Oyun oynamak değildir
 • Tiyatro değildir
 • Dramatizasyon değildir.
 
Yaratıcı Drama,kişiye kendini tanıması,yaratılan çatışma durumları karşısında düşünüp,değerlendirme ve karar verme becerisini geliştirirken,diğer yandan bir gruba ait olma,grubun bir parçası olarak iş yapma becerisini de geliştirmeye katkı sunmaktadır.Okulumuzda verilen yaratıcı drama eğitiminde de bu ilkeler göz önünde bulundurularak,çocuklardın hayal dünyaları harekete geçirilerek oyunsu süreçlerde kendilerini ifade adip,dinleme ve fikir sunma özgürlüğü tanınarak,ortaya attıkları fikir ve düşüncelerini uygulamalarını sağlamaya özen gösterilmekte ve rol oynama,doğaçlama teknikleri kullanılarak çocuğun bu süreçleri canlandırarak "durum"u yaşamaları hayata geçirmeleri amaçlanmaktadır
 

Çocuk Yogası

 • Çocuk Yogası, çocuklardaki hayal gücünü, doğru nefes almalarını, esnekliklerini ve enerji dolu hallerini sürekli devam ettirmelerini sağlamaktadır...
 • Hayal güçlerini kullanmaları okuldaki öğrenme becerilerini geliştirir ve enerjilerini doğru yöne yöneltmelerini sağlar.
 • Çocuk Yogası çocukların vücut yapılarının esnekliğinin korunmasına neden olur. Bununla birlikte, kasların kuvvetlenmesine, konsantrasyonun ve yaratıcılığın artmasına ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.
 • Çocuk Yogasında eğlenceli yoga duruşlarının yanı sıra nefes çalışmaları, oyunlar, hikayeler de yer almaktadır. Oyun ve hikayelerin yer alması da, çocuğun kendine olan güveninin artmasını, olumlu düşünmeyi ve duyguların daha kolay ifade edilebilmesini sağlar.
 • Çocuk Yogası ile çocuklar eğlenirken, esneklik, güç, gevşeme ve konsantrasyon sağlanır.

Tüm bu çalışmalarla amaçlanan, yetişkin yogasında da olduğu gibi, beden, zihin ve ruh uyumunu dengelemek ve çocuğun bu denge ile yaşamı devam ettirmesine yardımcı olmaktır.

 

Satranç

Satrancın en güzel yanlarından biri çocuğun zekâsını kamçılayan bir eğitim metodu olmasının yanında beceri kazandırırken eğlenceli vakit geçirmelerini de sağlamasıdır. Sonuç olarak çocuklar kritik durumlarda iyi düşünme, daha iyi problem çözme ve bağımsız karar verme yeteneğini kazanırlar ve geliştirirler. Satranç;
 • Problem çözme yeteneği ve matematiksel algıyı geliştirir.
 • Zihni ve hayal kurma gücünü geliştirir.
 • Dikkati geliştirir 
 • Kapsamlı düşünmeyi öğretir 
 • Sabırlı olmayı öğretir
 • Özgüven kazandırır 
 • Yeni sözcük ve kavramlarla tanıştırır 
 • Kurallara ve rakibe saygılı olmayı öğretir 
 • Zevk verir ve eğlendirir.
 

Ekoloji Dersi

Ekoloji dersinin amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden; çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır. Buradan yola çıkarak İdeal Çocuk Akademisi öğrencileri okulun açık alanında bulunan tarım alanlarında çevreye, doğaya zarar vermeden kendi bitkilerinin yetişmelerini heyecan ve zevkle izliyorlar. Bu bitkiler yetişirken sulama yapıyorlar ve ürünleri olgunlaştığında topluyorlar. Böylece İdeal Çocuk Akademisi’nde çocuklar bir tohumun nasıl büyüdüğünü, nasıl meyve verdiğini ve nasıl bir tadı olduğunu yaşayarak öğreniyor. Tarımın hayatımız için ne kadar önemli olduğunun farkına varıyorlar.
 

Beceri Koordinasyon ve Hareket Eğitimi

Hareket eğitimi, belli hareketlerin öğretilmesi olarak algılanmamalı, çocuğun stresten uzaklaştırılması ve ruhsal dengesinin sağlanması için araç olarak kullanılmalıdır. Hareket eğitimi denince hareketin keşfedilmesi ve üretilmesi anlaşılmalıdır. Çocuğun problem çözme yeteneğinin geliştirilmesi ve kendini ifade etmesi için yeni keşifler yapmasına, yaratıcı çözümler üretmesine yardımcı olmak için de hareket eğitiminden yararlanılabilir. Hareket eğitimin diğer bir amacı da dayanıklılık, esneklik, çeviklik, kuvvet, sürat, denge, beceri ve koordinasyon gibi fiziksel uygunlukları geliştirmektir.
 
Okul öncesi dönemde beden eğitimi çalışmalarına sistemli bir şekilde yer verildiği takdirde, çocukların sadece hareket gelişimine değil, sosyal, duygusal, zihinsel gelişimlerine de katkılar olacaktır. Hareket eğitimi (beden eğitimi) çalışmalarının planlanmasında ve uygulamalarında çocukların yaşları, gelişimsel özelikleri ve bireysel farklılıklarının bilinmesi çok önemli bir unsurdur.
 

Bale ve Modern Dans Dersi

Dans eğitimi çocuklara daha esnek, zarif ve estetik bir duruş kazandırdığı gibi doğru bir beslenme ile sağlıklı bir vücuda sahip olmak için neşeli ve keyfili bir yoldur. Dans egzersizleri ile çocukta fiziksel olarak gelişme sağlandığı gibi çocuğun kendi vücudunu tanıması sağlanır. 
 
Dans eğitimi faaliyetleri çocuklarda fiziksel gelişimlerinin yanında, özgüvenin gelişmesine yardımcı olmakta, sosyal olarak gelişimlerinde yardımcı olmaktadır. Bir çocuğun yetişmesinde en çok dikkat edilmesi gereken etkenlerden bir tanesi kendini rahatlıkla ifade edebilmesidir. Dans faaliyetlerinin çocuklarınızın gelişimlerine sağladığı fayda ve katkılar çok açıktır.
 
Çocuklar dans faaliyetleri ile mutlu olup eğlenmekte, birlikte çalışarak başarmanın zevkini tatmaktadırlar. En önemlisi onların dans ederken yüzlerinde oluşan harika gülümsemelerdir.
 
Müzik dinlemek ya da enstrüman çalmak dışında müzik eşliğinde dans etmek de çocuklar için son derce faydalıdır. Çünkü dans çocukların hem fiziksel gelişimine katkı sağlar hem de ritim öğretir. Bu durum çocuklara sayı saymayı öğrenmeleri için yardımcı olur. Çok yönlü faydalarından dolayı müziği daha ilk günlerinden itibaren çocukların hayatına adapte etmek onların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimleri açısından çok faydalı olacaktır.
 

İngilizce Eğitimi

Okulumuzda İngilizce öğretmemizin temel amacı ingilizce ile yeni tanışan çocuklarımıza ingilizceyi sevdirmek ve diğer dillere ve kültürlere farkındalık yaratarak hoşgörü uyandırmaktır.Konuştukları ana dillerinden başka diller de olduğunun farkındalığını onlara göstermek, İngilizceyi zevkli, eğlenceli şekilde öğretmek birinci hedeftir.
Değişik yaş gruplarında yapılan testlerde okul öncesi dönemde yabancı dil öğrenen çocukların, problem çözümlerinde, mantıksal bağ kurmada ve matematiksel algıda daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir. Anaokulumuzda yabancı bir dili fark ettirmek ve sevdirmek amacıyla planlanan İngilizce eğitimi aktif öğrenme metodu ile haftanın her günü verilir.