2-3 Yaş Grubu (Oyun Grubu): Çocukların ilk defa sosyal bir grubun üyesi oldukları bu dönemde,  başta sosyo-duygusal gelişim olmak üzere tüm gelişim alanlarına yönelik yapılandırılmıştır.

3-4 Yaş Grubu: Bu yaş grubunda yaparak yaşayarak öğrenmeye olanak sağlayan, çocukların merak duygusunu harekete geçirerek öğrenme isteği oluşturan bir program izlenmektedir. Türkçe dil etkinlikleri ile dil gelişimini, fiziksel aktivitelerle psikomotor becerilerin gelişimini, dikkat ve görsel algı çalışmalarıyla bilişsel gelişimi destekleyen aktivitelere yoğunlukla yer verilen programda okul yaşamının temelleri atılmaktadır.

4-5 Yaş Grubu: Etkin öğrenme ile birlikte, araştıran, sorgulayan, keşfetmekten ve öğrenmekten keyif alan, çocuklar yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır. Çocuklar soyut bilgiden somut bilgiye doğru yol alırken, akademik yaşamlarına temel olacak bilgi ve becerileri kazanırlar. Branş dersleri ile de desteklenen programda  İngilizce eğitimide verilir. 

5-6 Yaş Grubu: İlköğretime temel olacak hazırlıkların yanı sıra, öz güven, öz denetim gibi  özellikleri kazandırmayı da hedefleyen, değerler eğitimi ile desteklenen bir program uygulanmaktadır. Tüm gelişim alanlarına yönelik çalışmaların yanı sıra  İngilizce eğitime yer verilen bu gruplarda çocuklar, dili doğal ortamında, yaparak yaşayarak öğrenirler.