Misyon

İdeal Çocuk Akademisi’nde, çocuklarımız bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak edinirler. Çocuklarımız, özdisiplini gelişmiş, toplumun bir bireyi olduğunu farkında olan, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, doğayı koruyan ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bireyler olmak üzere eğitim alırlar.

Kurumumuzda açık kapı politikası izlenmektedir. İyi bir iletişim için başta velilerimiz olmak üzere isteyen herkes, anaokulumuzu ziyaret edebilir. 

 

Vizyon

İdeal Çocuk Akademisinin vizyonu; çocukların gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim programı, bilgiyi ön plana çıkaran, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren, yaratıcılığı destekleyen eğitim anlayışı ve aile katılımına olan desteği ile bilinen ve tercih edilen bir kurum olmaktır. Bu bağlamda hedefimiz;

 

Personelinin yüksek motivasyonla çalıştığı ve bu motivasyonun getirdiği olumlu özellikleri çocuklara yansıttığı,

 

Çocuklara, onların daha sonraki eğitimlerine temel oluşturacak kaliteli eğitim veren,

 

Aydınlatma, ses düzeni, güvenlik, havalandırma, temizlik, yaşam/oyun alanı konularında standartlara uyan,

 

Tüm velilerin eğitsel etkinliklere katılımını sağlayarak, çocuğun ev yaşantısı ile okul yaşantısını birleştirmesine ve çocuk-aile ikilisinin birlikte öğrenmesine  katkıda bulunan,

 

Çalışanlarının  ve velilerinin bu okulda olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu, sürekli gelişim gösteren,bir okul olmaktır.